Kêu gọi đầu tư xây Cầu treo Đào Xá – Thượng Đình tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên